Logo (final-420x110) - M-Popov.bg

Пострадали при ПТП

// Ако сте пострадали при ПТП лица

Пострадали при ПТП - Услуги - M-Popov.bg

Пострадали при ПТП могат да бъдат всички пешеходци, колоездачи, пътници и шофьори. Ако Вие се окажете в ситуация на пострадал при пътно транспортно произшествие, то имате право на обезщетение за неимуществени вреди при птп (с изключение на виновния водач), което се дължи от застрахователя по застраховка „Гражданска Отговорност на Автомобилистите“ на виновния шофьор.

За да предявите иск за обезщетение при птп към застраховател, Вие трябва да сте пострадали при пътен инцидент с лека, средна или тежка телесна повреда като в последните два случая се образува и наказателно досъдебно производство при птп срещу виновника за пътното транспортно произшествие.

Преди да започне досъдебно производство при ПТП трябва първо да предявите иск за обезщетение при птп към застрахователната компания на виновното лице (нямате право по закон да се обръщате първо към съда).

Преди да го направите обаче е хубаво да се запознаете с някои особености!

В тази статия ще откриете:

Кой има право да получи обезщетение при ПТП?

За да получите изплащане на обезщетение при ПТП Вие трябва първо да сте бил/а участник в такова и да сте получил/а телесна повреда – лека, средна или тежка. Автоматично се образува наказателно досъдебно производство при птп срещу виновния водач на мпс-то при наличието на средна и тежка телесна повреда, като за да участвате в него като пострадало лице трябва изрично да го заявите пред разследващите органи както и да поискате да получите всички материали по делото след приключване на разследването. Ако виновният водач има валидна застраховка Гражданска Отговорност, то е редно да поискате обезщетение от застраховател при птп, а не от съда.

Когато птп-то е причинено от „неизвестен извършител“ или от такъв без задължителна застраховка „Гражданска Отговорност“, то като пострадал при ПТП следва да предявите своята претенция за получаване на обезщетение към гаранционния фонд.

Права на близките при смърт при птп?

При смърт при ПТП, близките на загиналия имат право на обезщетения, като размерът им се определя от това в какви отношения е бил убитият с тях преди смъртта си и по какъв начин тя оказва влияние върху техния личен, професионален и здравословен план.

Какъв размер на обезщетение при ПТП да очаквате?

Всяка застрахователна компания има експертна комисия, която определя дължимия размер на обезщетение при птп според редица фактори. Не е без значение дали сте счупили пръст, ръка, крак, таз или, недай Боже, липсва крайник. Нивото на увреждане е различно. Но най-вече се взема предвид наличието или липсата на операции; дали увредените части от тялото остават трайно увредени или могат да бъдат излекувани; периодът на възстановяване след травмата, възрастта на пострадалия, негативните последици от инцидента в личен и професионален план, и други следствия.

Срок за изплащане на обезщетение при ПТП?

Няма срок за предявяване на претенция към застрахователя на виновния водач, освен пет годишния давностен срок за съдебен иск за обезщетение при птп. Все пак имайте предвид, че имате право на законова лихва върху обезщетението от деня на неговото предявяване пред застрахователната компания на виновния водач. Застрахователят трябва да се произнесе за сумата по застрахователния размер на обезщетение при ПТП в 3 месечен срок максимум.

Срещу кого е по-добре да предявя иск за обезщетение – срещу виновния водач или срещу неговия застраховател?

По закон всички лица, пострадали при ПТП, следва да предявят своята претенция първо към застрахователната компания на виновния водач и могат да го направят самостоятелно. Ако в рамките на 3 месечния законов срок не получите изплащане на застраховка при птп или нейният размер на Ви удовлетворява, ще може да предявите и съдебен иск за обезщетение при птп към застрахователя.

Често, на пострадалите при ПТП, които сами предявяват претенциите си, застрахователните компании предлагат минимални обезщетения с оглед на това, че потърпевшите не са добре запознати с реалните размери на същите, които съдът обичайно присъжда. Това е особено видно в случаите на смърт при птп, когато застрахователите предлагат обезщетения с десетки хиляди левове по-ниски от реално дължимите.

Добър адвокат при ПТП

Не така стои въпросът, когато Ви представлява адвокат. Един добър адвокат е добре запознат със съдебната практика по дела, свързани със застрахователни обезщетения при ПТП и ще Ви ориентира правилно за реалния размер на дължимото от застрахователя и ще оформи претенцията по начин, който няма да позволи на ЗК да си помисли, камо ли да се опита да не плати.

Когато потърпевшият бива представляван от адвокат по застрахователно право, често реалният размер на обезщетението се получава още с предявяването на претенцията към застрахователната компания и по-рядко се стига до съда.

Ако сте участвали в автомобилна катастрофа и търсите добър адвокат, трябва да знаете, че няма нищо по-лошо от това да получите неравностойно обезщетение и да чакате с месеци за това. Мога да ви помогна да завършите вашия казус бързо и успешно и при прозрачни условия на работа. Свържете се с мен сега!

Безплатни са всички консултации онлайн и по телефона.

Очаквам Ви!