Logo (final-420x110) - M-Popov.bg

// Адвокат

Мартин Попов

„Свободата е правото да правите всичко онова, което законът позволява.“
Адвокат Мартин Попов - M-Popov.bg

Магистър по Право

Завършил ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2002 г.

Адвокат

Вписан в Софийска Адвокатска колегия от 2003 г.

Съдружник в RDP

Адвокатско дружество „Русев, Дацев и Попов“

Адвокат Мартин Попов (2) - M-Popov.BG

// За Мен

Адвокат Мартин Попов

Сфери на дейност:

  • Фирмено и търговско право (регистриране, пререгистриране, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, производства пред Търговския регистър към Агенция по вписванията и др.)
  • Вещно и облигационно право (Договори за наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и др.)
  • Обществени поръчки (правно обслужване на общини)
  • Трудово право (защита срещу незаконно уволнение; възстановяване на незаконно уволнени работници или служители, изготвяне на правилници и вътрешни актове на работодателя и др.)
  • Регистрация на търговски марки
  • Застрахователно право (искове срещу застрахователи, посредничество за доброволно уреждане и водене на преговори със застрахователи; претендиране на обезщетение за вреди от имуществен и неимуществен характер и др.)
  • Представителство по изпълнителни дела

 

Говоря Английски, Френски и Италиански език.

// С какво мога да съм полезен

Най-търсените Услуги

Гражданско дело срещу Община

Паднали сте на тротоара, нападнало ви е куче, Вие можете да...

Съдебна Делба Доброволна делба

Уреждане на сделки и спорове за недвижими имоти, когато...

Пострадали при ПТП лица

Ако сте пострадали при ПТП и търсите справедлива присъда...

Защита по Трудово Право

Възстановяване на незаконно уволнени работници и служители...

// Професионален опит от 2003 г. до днес

С моя опит успехът Ви е гарантиран!