Logo (final-420x110) - M-Popov.bg

Граждански иск / Гражданско дело

// Срещу Държавата, Общината и/или Съдебната власт

Граждански иск срещу Община - M-Popov.bg

Граждански иск срещу Община може да заведе всяко лице, станало „жертва“ на вредоносни действия или бездействия на коя и да е от Общините или Държавата. В своето естество, Държавата и Общините са овластени в полза на човек и общество. Често обаче те упражняват неправилно своята власт и с действията си или бездействията си могат да нанесат вреди, независимо, че не действат пряко, а чрез свои представители или подставени лица (фирми и служители в тяхната структура).

Отговорността за нанесените вреди на увредените лица се установява по „Закона за Отговорността на Държавата и Общините за Вреди“ (ЗОДОВ) като се подаде граждански иск до съответния съд.

Съдът също се явява като специфичен овластен орган от състава на Съдебната Система. И като такъв също носи отговорност за всички нанесени вреди от своята незаконосъобразна дейност, бездейност или просто поради забавено правосъдие. Отговорност за своите действия или бездействия носят освен съдът, така и прокуратурата и разследващите органи.

Граждански иск за парично обезщетение има право да заведе всяко лице, което е пострадало от бездействие или незаконно действие на служител от общинска, държавна или съдебна администрация при изпълнение или неизпълнение на служебните му задължения. Отговорен е органът на властта, в чиито структури работи служителят.

Преди да заведете граждански иск е хубаво да се запознаете с някои особености.

В тази статия ще откриете:

Кои действия и/или бездействия са незаконни?

Всеки държавен орган или длъжностно лице извършва действия по предписан от закона ред и форма като задължително те трябва да са по начин и във време без право на лична преценка. Незаконни са всички онези действия или бездействия, осъществени по начин, който не отговаря на описаните в закона ред и форма, и от некомпетентен по случая орган.

За какво най-често водим дела срещу Общината?

Разбит тротоар Пострада на Тротоара - M-Popov.bgОбщините като че ли отдавна са абдикирали от ангажимента си да поддържат тротоарите в добро състояние и да осигуряват безпроблемната им експлоатация, а имат това задължение по закон. И въпреки нарастващата тенденция през последните години за „ремонт на ремонта на ремонта“ нещата видимо не стават по-добри. В по-голямата си част от тротоарната мрежа в България наблюдаваме разбити плочки, разместени такива или липсващи и това създава реална опасност за безопасното придвижване на пешеходците.

В такива случаи Общината има задължението да възложи на свой служител или друга фирма по поддръжка да обезопаси обекта до приключване на ремонтните дейности. Когато това не е направено и лице пострада на такъв тротоар (спъване, падане и т.н.), то налице е противоправно бездействие от страна на конкретната Община.

Право на парично обезщетение имате и в случаите, когато сте се спънали / паднали на пътното платно заобикаляйки тротоар, по който физически не е възможно да минете (има спрели коли върху него, не е обезопасен или е затворен, а обходен маршрут не е изграден).

Непочистен от сняг тротоар - Поледица - Пострада на Тротоара - M-Popov.bgНепочистените от сняг и заледени тротоари са по-скоро правило, отколкото изключение на което ставаме свидетели всяка зима. Освен че Общините имат задължението да поддържат тротоарите в сухо време, те имат и ангажимента по закон да осигуряват безпроблемната им експлоатация и в зимно време като ги почистват от сняг и лед.

Подобно на описания по-горе случай Общината е длъжна да възложи на свой служител или подизпълнител почистването на сняг и лед от тротоарната мрежа в Страната. Респективно Вие имате право на парично обезщетение в случаите, когато получите травма при падане върху непочистен от сняг и / или лед тротоар.

Нападение от улично куче - M-Popov.bgКонтролът по популацията на бездомни кучета (и не само) е отговорност отново на Общините. Макар и някои да се справят по-добре от други, то този проблем присъства почти навсякъде в България. 

Кучетата носят в себе си 98% от гените на вълците и подобно на тях се движат на глутници. Изключително рядко само куче би Ви нападнало, но не е изключено. 

Ако сте пострадали при нападение от бездомни кучета Вие имате право на парично обезщетение от Общината, в чиито район е станал инцидента, без значение дали причинената травма е от ухапване или събаряне, дърпане, уплаха и други съпътстващи фактори.

Може ли сами да заведете гражданско дело или Ви трябва адвокат?

За да заведете гражданско дело към Общината / Държавата или друг орган от властта, вашите права и законни интереси трябва да са били увредени. Причинените вреди могат да бъдат имуществени и / или неимуществени като стрес, негативни преживявания от емоционален характер, болка и страдание, загуба на трудоспособност и други.

Тълкуването и практикуването на закони е взискателна работа. Да се „изправите“ сами без нужното юридическо образование и опит срещу действащ прокурор, чиито правни познания далеч надхвърлят вашите, е не само психически смазващо, но и ще доведе до солидни такси и разноски, които ще бъдете осъден/а да платите като загубила страна по делото.

За да не се стигне до там е най-добре да потърсите добър адвокат по гражданско право, който познава отлично законите и нормативните уредби на властта и е наясно с реалните размери на обезщетенията, които бихте могли да получите. 

Безплатни са всички консултации онлайн и по телефона.

Очаквам Ви!